Tjenester - Studieinformasjon

Innholdsfortegnelse


Alle emner ved UiO

Liste over alle emner ved UiO uavhengig av semester

Tjenestekall

https://data.uio.no/studies/v1/courses

Eksempel

https://data.uio.no/studies/v1/courses

Parameternavn Type Obligatorisk Default Beskrivelse
lang string nei no
 • Ønsket språk på oppslag, default norsk.
 • Gyldige verdier:
  • no (bokmål)
  • nn (nynorsk)
  • en (engelsk)
limit int nei 0
 • Ønsket maksimalt antall forekomster, 0 betyr ingen begrensing.
internal boolean nei false
 • Vise fulle data i et hierarkisk strukturert format (i stedet for en flat liste), default false.
 • NB! Format kan endres uten varsel.
 • Gyldige verdier:
  • true
  • false

Alle emner et gitt semester

Liste over alle emner ved UiO et gitt semester

Vasket liste med kun åpne sider

Tjenestekall

https://data.uio.no/studies/v1/semester/{semesterkode}/courses

Eksempel

https://data.uio.no/studies/v1/semester/22h/courses

semesterkode
Format er [årstall][h|v] hvor årstall er to siste siffer i ønsket år, eks. 13h, 14v. Det er også tillatt å bruke det spesielle nøkkelordet current for å angi inneværende semester, men dette kan feile i periodene mellom semestere så det anbefales å være eksplisitt hvis mulig.

Alle semestere

Liste over alle semesteremner som har undervisning i tidsintervallet

Tjenestekall

https://data.uio.no/studies/v1/semesters/timeinterval/{from}/{to}/courses

Eksempel

https://data.uio.no/studies/v1/semesters/timeinterval/2022-10-01/2022-10-09/courses

from
 • Ønsket fradato for søket. (inkluderende)
 • Format: yyyy-MM-dd eller yyyy-MM-ddThh:mm:ss (hvis tidspunkt blir utelatt blir det tolket som 00:00:00)
to
 • Ønsket tildato for søket. (ekskluderende)
 • Format: samme som from
 • Merk: fradato og tildato danner et intervall hvor fra-endepunktet er inkludert, mens til-endepunktet er ekskludert. Kun dato/tid-verdier som er mindre enn endepunktet blir vist. Verdier som er eksakt lik blir ikke det.
  • Eksempel: Angitt fra mandag til søndag ==> gir data fra og med mandag til og med lørdag
  • Eksempel: Angitt fra mandag til mandag neste uke ==> gir data fra og med mandag til og med søndag

Enkeltemner

Tjenester tilknyttet emner. Samtlige tjenester krever en gyldig emnekode ved UiO. Oppslag på ugyldig emnekode gir HTTP status 404.

Enkel fundamentaldata for et emne

Tjenestekall

https://data.uio.no/studies/v1/course/{emnekode}

Eksempel

https://data.uio.no/studies/v1/course/EXPHIL03

emnekode
En gyldig emnekode ved UiO.
Parameternavn Type Obligatorisk Default Beskrivelse
lang string nei no
 • Ønsket språk på oppslag, default norsk.
 • Gyldige verdier:
  • no (bokmål)
  • nn (nynorsk)
  • en (engelsk)

Semesteremner

Enkel fundamentaldata for et semesteremne

Tjenestekall

https://data.uio.no/studies/v1/course/{emnekode}/semester/{semesterkode}

Eksempel

https://data.uio.no/studies/v1/course/EXPHIL03/semester/22h

emnekode
En gyldig emnekode ved UiO.
semesterkode
Format er [årstall][h|v] hvor årstall er to siste siffer i ønsket år, eks. 13h, 14v. Det er også tillatt å bruke det spesielle nøkkelordet current for å angi inneværende semester, men dette kan feile i periodene mellom semestere så det anbefales å være eksplisitt hvis mulig.
Parameternavn Type Obligatorisk Default Beskrivelse
term int nei 1
 • Ønsket termin, default 1.
 • Gyldige verdier for termin er heltall.
lang string nei no
 • Ønsket språk på oppslag, default norsk.
 • Gyldige verdier:
  • no (bokmål)
  • nn (nynorsk)
  • en (engelsk)

Beskjeder for et semesteremne

Beskjeder for et emne ved UiO.

Tjenestekall

https://data.uio.no/studies/v1/course/{emnekode}/semester/{semesterkode}/messages

Eksempel

https://data.uio.no/studies/v1/course/EXPHIL03/semester/22h/messages

emnekode
En gyldig emnekode ved UiO.
semesterkode
Format er [årstall][h|v] hvor årstall er to siste siffer i ønsket år, eks. 13h, 14v. Det er også tillatt å bruke det spesielle nøkkelordet current for å angi inneværende semester, men dette kan feile i periodene mellom semestere så det anbefales å være eksplisitt hvis mulig.
Parameternavn Type Obligatorisk Default Beskrivelse
term int nei 1
 • Ønsket termin, default 1.
 • Gyldige verdier for termin er heltall.
lang string nei no
 • Ønsket språk på oppslag, default norsk.
 • Gyldige verdier:
  • no (bokmål)
  • nn (nynorsk)
  • en (engelsk)
limit int nei 0
 • Ønsket maksimalt antall forekomster, 0 betyr ingen begrensing.
sort string nei publiseringstidspunkt
 • Ønsket sortering, default publiseringstidspunkt.
 • Gyldige verdier:
  • publishedDate (publiseringstidspunkt)
  • modifiedDate (endringstidspunkt)
allLang boolean nei true
 • Hent nyheter for alle språk.
internal boolean nei false
 • Vise fulle data i et hierarkisk strukturert format (i stedet for en flat liste), default false.
 • NB! Format kan endres uten varsel.
 • Gyldige verdier:
  • true
  • false

Resultat

 • Liste med meldinger.
 • Sortert synkende på ønsket sortering.
 • Valgfritt begrenset på antall.

Eksempler

[TODO]

Timeplanaktiviteter

Timeplanaktiviteter for et emne ved UiO.

Tjenestekall

https://data.uio.no/studies/v1/course/{emnekode}/semester/{semesterkode}/schedule

Eksempel

https://data.uio.no/studies/v1/course/EXPHIL03/semester/22h/schedule

emnekode
En gyldig emnekode ved UiO.
semesterkode
Format er [årstall][h|v] hvor årstall er to siste siffer i ønsket år, eks. 13h, 14v. Det er også tillatt å bruke det spesielle nøkkelordet current for å angi inneværende semester, men dette kan feile i periodene mellom semestere så det anbefales å være eksplisitt hvis mulig.
Parameternavn Type Obligatorisk Default Beskrivelse
term int nei 1
 • Ønsket termin, default 1.
 • Gyldige verdier for termin er heltall.
lang string nei no
 • Ønsket språk på oppslag, default norsk.
 • Gyldige verdier:
  • no (bokmål)
  • nn (nynorsk)
  • en (engelsk)
limit int nei 0
 • Ønsket maksimalt antall forekomster, 0 betyr ingen begrensing.
internal boolean nei false
 • Vise fulle data i et hierarkisk strukturert format (i stedet for en flat liste), default false.
 • NB! Format kan endres uten varsel.
 • Gyldige verdier:
  • true
  • false
solr boolean nei true
 • Berike data med ressurser, eventuell overstyring av titler/forelesere og fulle navn på forelesere, default true.
enrich string nei
  flat boolean nei
   actid string nei
   • Begrense søk til en enkelt aktivitetsrekke med tilhørende ID dersom angitt.
   • Eksempel:
    • 1
    • K-151
   acttitle string nei
   • Begrense søk til en enkelt aktivitetsrekke med tilhørende tittel dersom angitt.
   • Eksempel:
    • Klinisk smågruppe 151
   section string nei
   • Begrense søk til enkelt seksjon i timeplandokumentet. Gjeldende definisjon for en seksjon er:
    • for fellesaktiviteter: undervisningsform (teachingMethod), alle med lik type blir gruppert sammen og kalt en seksjon.
    • for gruppeaktiviteter: id (id), hver aktivitet blir en egen seksjon.
   • Eksempel:
    • FOR
    • 2-9

   Ressurser

   Oversikt over faste ressurser, forelesningsvideoer og liknende som er lagret i Vortex.

   Tjenestekall

   https://data.uio.no/studies/v1/course/{emnekode}/semester/{semesterkode}/schedule/resources

   Eksempel

   https://data.uio.no/studies/v1/course/EXPHIL03/semester/22h/schedule/resources

   emnekode
   En gyldig emnekode ved UiO.
   semesterkode
   Format er [årstall][h|v] hvor årstall er to siste siffer i ønsket år, eks. 13h, 14v. Det er også tillatt å bruke det spesielle nøkkelordet current for å angi inneværende semester, men dette kan feile i periodene mellom semestere så det anbefales å være eksplisitt hvis mulig.
   Parameternavn Type Obligatorisk Default Beskrivelse
   term int nei 1
   • Ønsket termin, default 1.
   • Gyldige verdier for termin er heltall.
   frc string nei ingen
   • Ressurskoder for faste ressurser (fixed resource codes)
   • Kommaseparert.
   • Dersom ingen koder er angitt vil ressurser for samtlige koder i timeplanen bli vist.

   Faste ressurser

   Kun faste ressurser.

   Tjenestekall

   https://data.uio.no/studies/v1/course/{emnekode}/semester/{semesterkode}/schedule/resources/fixed

   Eksempel

   https://data.uio.no/studies/v1/course/EXPHIL03/semester/22h/schedule/resources/fixed

   emnekode
   En gyldig emnekode ved UiO.
   semesterkode
   Format er [årstall][h|v] hvor årstall er to siste siffer i ønsket år, eks. 13h, 14v. Det er også tillatt å bruke det spesielle nøkkelordet current for å angi inneværende semester, men dette kan feile i periodene mellom semestere så det anbefales å være eksplisitt hvis mulig.
   Parameternavn Type Obligatorisk Default Beskrivelse
   term int nei 1
   • Ønsket termin, default 1.
   • Gyldige verdier for termin er heltall.
   frc string nei ingen
   • Ressurskoder for faste ressurser (fixed resource codes)
   • Kommaseparert.
   • Dersom ingen koder er angitt vil ressurser for samtlige koder i timeplanen bli vist.

   Forelesningsvideoer

   Kun forelesningsvideor.

   Tjenestekall

   https://data.uio.no/studies/v1/course/{emnekode}/semester/{semesterkode}/schedule/resources/lecture-videos

   Eksempel

   https://data.uio.no/studies/v1/course/EXPHIL03/semester/22h/schedule/resources/lecture-videos

   emnekode
   En gyldig emnekode ved UiO.
   semesterkode
   Format er [årstall][h|v] hvor årstall er to siste siffer i ønsket år, eks. 13h, 14v. Det er også tillatt å bruke det spesielle nøkkelordet current for å angi inneværende semester, men dette kan feile i periodene mellom semestere så det anbefales å være eksplisitt hvis mulig.
   Parameternavn Type Obligatorisk Default Beskrivelse
   term int nei 1
   • Ønsket termin, default 1.
   • Gyldige verdier for termin er heltall.
   frc string nei ingen
   • Ressurskoder for faste ressurser (fixed resource codes)
   • Kommaseparert.
   • Dersom ingen koder er angitt vil ressurser for samtlige koder i timeplanen bli vist.

   Eksamensinformasjon

   Eksamensinformasjon for et emne ved UiO.

   Tjenestekall

   https://data.uio.no/studies/v1/course/{emnekode}/semester/{semesterkode}/exam

   Eksempel

   https://data.uio.no/studies/v1/course/EXPHIL03/semester/22h/exam

   emnekode
   En gyldig emnekode ved UiO.
   semesterkode
   Format er [årstall][h|v] hvor årstall er to siste siffer i ønsket år, eks. 13h, 14v. Det er også tillatt å bruke det spesielle nøkkelordet current for å angi inneværende semester, men dette kan feile i periodene mellom semestere så det anbefales å være eksplisitt hvis mulig.
   Parameternavn Type Obligatorisk Default Beskrivelse
   lang string nei no
   • Ønsket språk på oppslag, default norsk.
   • Gyldige verdier:
    • no (bokmål)
    • nn (nynorsk)
    • en (engelsk)

   Studieprogrammer

   Beskjeder for et program

   Tjenestekall

   https://data.uio.no/studies/v1/programme/{programkode}/messages

   Eksempel

   https://data.uio.no/studies/v1/programme/UVM2-PED/messages

   programkode
   En gyldig programkode ved UiO.
   Parameternavn Type Obligatorisk Default Beskrivelse
   sem string nei inneværende semester
   • Format er [årstall][h|v] hvor årstall er to siste siffer i ønsket år, eks. 13h, 14v.
   term int nei 1
   • Ønsket termin, default 1.
   • Gyldige verdier for termin er heltall.
   lang string nei no
   • Ønsket språk på oppslag, default norsk.
   • Gyldige verdier:
    • no (bokmål)
    • nn (nynorsk)
    • en (engelsk)
   limit int nei 0
   • Ønsket maksimalt antall forekomster, 0 betyr ingen begrensing.
   sort string nei publiseringstidspunkt
   • Ønsket sortering, default publiseringstidspunkt.
   • Gyldige verdier:
    • publishedDate (publiseringstidspunkt)
    • modifiedDate (endringstidspunkt)
   allLang boolean nei true
   • Hent nyheter for alle språk.
   internal boolean nei false
   • Vise fulle data i et hierarkisk strukturert format (i stedet for en flat liste), default false.
   • NB! Format kan endres uten varsel.
   • Gyldige verdier:
    • true
    • false

   Beskjeder for en studieretning

   Tjenestekall

   https://data.uio.no/studies/v1/programme/{programkode}/option/{studieretningskode}/messages

   Eksempel

   https://data.uio.no/studies/v1/programme/UVM2-PED/option/PEDKUL/messages

   programkode
   En gyldig programkode ved UiO.
   studieretningskode
   En gyldig studieretningskode ved UiO.
   Parameternavn Type Obligatorisk Default Beskrivelse
   sem string nei inneværende semester
   • Format er [årstall][h|v] hvor årstall er to siste siffer i ønsket år, eks. 13h, 14v.
   term int nei 1
   • Ønsket termin, default 1.
   • Gyldige verdier for termin er heltall.
   lang string nei no
   • Ønsket språk på oppslag, default norsk.
   • Gyldige verdier:
    • no (bokmål)
    • nn (nynorsk)
    • en (engelsk)
   limit int nei 0
   • Ønsket maksimalt antall forekomster, 0 betyr ingen begrensing.
   sort string nei publiseringstidspunkt
   • Ønsket sortering, default publiseringstidspunkt.
   • Gyldige verdier:
    • publishedDate (publiseringstidspunkt)
    • modifiedDate (endringstidspunkt)
   allLang boolean nei true
   • Hent nyheter for alle språk.
   internal boolean nei false
   • Vise fulle data i et hierarkisk strukturert format (i stedet for en flat liste), default false.
   • NB! Format kan endres uten varsel.
   • Gyldige verdier:
    • true
    • false

   Relaterte dokumenter