UiOs åpne data er tilgjengelige for alle og er maskinlesbare i et åpent format. Universitet i Oslo (lisensgiver) gir deg som lisenstaker rett til å bruke dataene fra tjenesten i henhold til Norsk lisens for offentlige data (NLOD) (lisens) (oppsummering).

Tjenestene er REST-baserte og tilbyr sammensatte data fra flere UiO-kildesystemer.

Tilgjengelige tjenester:

For mer informasjon om tjenestene kontakt USITs Webseksjon.